Ebrehe’nin Yeniden Yıkılışının Yıl Dönümü; 15 Temmuz

 

 

 

 

 

Yürümek için yol gerek…
Gidilecekse eğer, menzil!
Ulaşmak lazımsa hedef var olmalı…
İlla göreceksen gözden evvel yürek mühim.
Bakacaksan yalnız, basar kâfi!

Şu Temmuzların başımıza bir heyula gibi dikilişi eski değil…
Lakin bizim Temmuzları sevişimiz kadimdir!
Temmuz demekliğimiz tutunca, kalbimizin zalimleri lanetlemeyi anlamasından çok dem almadı ömrümüz…
Ancak hercai Mayıs’tan sonra itimatlı yaz sıcaklarına özlemle kavuşmamız, dar-ı fenâda geçirdiğimiz Temmuzlar kadar eskidir.

Artık vicdanlı kalpler için Temmuz koskoca bir ay olmaklığını terk edeli kederli bir yıl geçti…
Elimizde Temmuz’a dair sadece 15 Temmuz kaldı!
Zalimlere karşı gazamız daim ve mübarek ola!

Ya Allah;
Lâ İlahe İllallah -yoktur ilah illa Allah- kavlimizden biridir, kalbimiz Senden gayrısının hükümlerine kilitlendi.
İtimat kapılarımızın kilitleri Senin anahtarından başkasına pas tuttu.
Ümitle bekleyiş dehlizimizin pusulası, Senden ayrı cazibelerin mıknatısına cevap vermez oldu.
Yorgunluğumuz Senin ikramlarından ötesiyle dinesi değil…
Pır pır uçan kalbimizin tesellisi Senin sekinetinden başkasından umucu olmaktan çıktı.
Gözlerimiz senin ihsanlarını, kulaklarımız Senin müjdelerini almak için gece gündüz avına pusuda avcı gibi uyanık.
Yalancı tesellilerin bataklığında debelenmekten Sen kurtar bizi…
Ya Rahim!
Zira merhametin olmasa çukurlar yutar bizi…
15 Temmuz’da cüret ettikleri gibi hainler, kör kurşunlara hedef eder bizi.
Senin Rahimiyetin korumasa, duru su ağı gibi yakar bedenimizi.
Rahman olduğunu ilanla birlikte Rahim oluşunu beyan edişinden beridir, biz sana ram olmuş kulların dar-ı fenanın debdebeli zalimleri karşısına korkusuz dikiliyoruz.
Onların çaka satan küstahlıkları karşısında senin kudretli koruculuğun teselli veriyor bize…
Ya Selâm!
Selamete çıktıysak yardımınla…
Tanklara çıplak bedenimizle karşı durduysak, selamının güvencesiyle…
Mermilerin önüne siper olduysak, selamette oluşumuzu bildirmenle…
Ölmeyi özlediysek…
“Bir selâm, Rahîm bir Rabb’dan kelâm” Yâsîn Suresi / 58
Müjdenin cazibesiyle!
Şüpheden ari biliyoruz ki, selamının koruyucu şemsiyesi Seni iki cihan sığınak belliyenlerine güvencedir.
Ya Müheymin!
Her an şahadet ederiz ki, güzel isimlerinin tecellisiyle ayakta durmakta kainat…
Ve o müjde çağlayanının duldasında hayatta kalmakta biz kulların.
Müminlere nasıl Müheymin olduğunu 15 Temmuz’da bir kere daha açık ettin ya…
Kainat yeniden gördü, zalimlerin kibirle mühürlenmiş kalplerinin idraksiz kaldığı şeyin, senin Müheymin oluşun olduğunu.
Sen Azîz’sin Ya Allah!
Elbet mağlup edilemez galip sensin.
Bize Fettâh hainlere Kahhâr oluşundan şüphesi olanların dünya sarhoşluğundan uyanmak zorunda kaldıkları günün adını 15 Temmuz koyuşundan anladık bize merhametini!
O günden beridir ki, koskoca Temmuz’u içinde sırlayan andır 15’i.
Sinsice kurdukları pusuların hainlerine Kâbıd olduğunu gösterdiğin…
Onları iddalarından vurduğun zaman içre zamanın adıdır 15 Temmuz…

“Gözünde canlandırabilir misin Rabbinin Fil Ordusu’na nasıl muamele ettiğini?
Onların kurnazca planlarını tamamen bozmadı mı?
Üzerlerine kalabalık sürüler halinde uçan varlıklar saldı,
onlara önceden tesbit edilmiş taş gibi sert azap darbeleri vurdular,
ve onları yalnız sap dipleri kalasıya yenmiş bir ekin tarlasına benzettiler.”
Fil Suresi 1-5
Haşa Sen bildirmeden cezalandırmazsın!
Modern Ebrehelerin tanklarını, 251 şehidini ve bu koca milleti ellerinde taşlarla göndererek yerle bir ettirmek kudreti Sendedir!
Ya Vedud, elbette tarih sevdiklerin lehine yeniden tekerrür etti!
Zira sen Muiz’sin!
İyilik peşinde koşanlara muhakkak izzet verirsin.
Onları şehit diye çağırarak muazzam Cennet’ine misafir edersin.
Ebrehelerin hali ise malumumuzdur çünkü yine biliriz ki, sen aynı zamanda Muzill’sin. Kötüleri zillete düşürmekten vazgeçmezsin.
Ya Hâbir, olmuş ve olacaktan haberdar olan ancak sensin…
Ya Kaviy, en güçlü ve yenilmez olan zatındır.
Şüphesiz ki, Şehit’sin. Şahit olarak bize yetersin!
Hak davası için hayatını şahit tutanların kıymetsiz canlarını Cennet bedeliyle satın almandır muradımız Ya Allah!
Canıyla şahit olamayan bizlerin de niyetlerimizi Karz-ı Hasen -güzel bir borç- olarak kabul et YaRahman…
“Kimdir Allah’a güzel, bereketli bir borç verip onu kat kat fazlasıyla geri alacak olan? Böyle (yapan)lar değerli ve anlamlı bir mükafat görecekler” Hadid Suresi / 11

Ya Vedud, 251 şehidimizin canlarıyla, bizim kalbimizle inşa ettiğimiz şahitliğimizi kabul buyur…
15 Temmuz’u müminler için yas gününden müjdelerinle bayram zamanına çevir…
Eksiklerimizi iyi niyetimize bağışla…
Zalimleri öyle zelil et ki, yeniden kibirlenip mazlumlara zulmetmeye kuvvet bulamasınlar.
Senin her şeye gücün yeter…
Amin!


Bu yazıya puan verebilirsiniz:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)